Египетският Прагносис - том 2

Египетският Прагносис - том 2

Автор: Ян ван Райкенборг
Издание: 2009 г.
Цена: 25.00 лв.

ISBN  978-90-6732-349-9
първо издание
299 страници

Езотеричен анализ на Tabula Smaragdina и Corpus Hermeticum

Без истинското, живо познание от непосредственото изживяване чрез Единия извор на цялото Битие и на действителната цел на съществуването, човечеството винаги ще е прокълнато да изпада в слепота, заблуда и измама, тъмнина, страдания и смърт.

И за да може да покаже на безчислените хора, които отчаяно търсят изход, пътя към освобождаващото Божие познание в така болезнената и заплашителна криза, която съпровожда края на днешния космичен ден, Гносисът отново издига своя глас и първоначалният му зов прозвучава с голяма сила. От живата божествена действителност той отново провъзгласява високия произход и възвишеното призвание на човека и разкрива на онези, които още имат уши да чуват, древния път на спасението, който е отворен и в наши дни за хората с добра воля. 

из Предговора от автора

--------------------------------------------------------------------------------
За поръчки: bookorders@lectorium-rosicrucianum.bg