Египетският Прагносис - том 3

Египетският Прагносис - том 3

Автор: Ян ван Райкенборг
Издание: 2010 г.
Цена: 25.00 лв.

ISBN  978-90-6732-350-5
първо издание
270 страници

Езотеричен анализ на Tabula Smaragdina и Corpus Hermeticum.

Третата част на книгата Египетският прагносис и неговият зов във вечното днес е насочена отвъд свързания със сетивните органи нисш разум, към Единственото добро, което се намира само в Бог, към най-дълбокaтa същност на човека, като предлага ключ към един освобождаващ живот по пътя на новораждането на душата. Който действително търси светлината в мрака на спускащата се нощ, бива поставен пред практикуването на Христовите думи: „Търсете първо Божието царство и неговата справедливост.” Тази практика се обяснява от херметичния закон: „Да получиш всичко, да се откажеш от всичко и така да обновиш всичко.”
Дано повече търсещи хора да разберат зова на Гносиса към себеосъществяване и да употребят ключа на освобождението за вечно спасение на себе си и на цялото човечество.

из Предговора от автора

--------------------------------------------------------------------------------
За поръчки: bookorders@lectorium-rosicrucianum.bg