Библия за младежи

Библия за младежи

Автор: Нита Абестее
Издание: 2009 г.
Цена: 12.00 лв.

ISBN 978-90-6732-315-4
първо издание
365 страници

В това издание на Младежката школа на Лекториум Розикруцианум по един своеобразен и лесно разбираем начин е разказан отново Новия завет. Освен това се посочва, че според Библията смисълът на живота не е в безкрайното повтаряне на текстове, а в даването на възможност съдържанието им да се превърне в един жив, да, дори освобождаващ фактор в живота на децата и младите хора, така че те да могат вътрешно да разберат, каква мощна цел лежи в основата на техния живот и какви велики светлинни възможности предлага животът.
     Из текста: „И Павел не загубил смелостта си. Наистина, трябвало много да изтърпи, но той бил узрял за това. Не се оставял да бъде обезпокояван от страх и не се тревожел за това, което още би могло да се случи.
    С цялото си същество той бил станал служител на Светлината, носител на сияещия факел, който му бил дал Иисус Христос, факел, който трябвало да освети тъмнината на света.
    Дали има и други такива хора по света? Също и сред учениците? Дали и те имат такава непоклатима смелост и такава издръжливост? Дали и днес, в тези трудни времена, те още могат да свидетелстват за големия Божествен спасителен план и да устояват в негово име?”

--------------------------------------------------------------------------------
За поръчки: bookorders@lectorium-rosicrucianum.bg