Братството на Шамбала

Братството на Шамбала

Автор: Ян ван Райкенборг и Катароза де Петри
Издание: 2010 г.
Цена: 8.00 лв.

ISBN 978-954-92685-2-2
първо издание
94 страници

Вижте извадки от книгата ...

В този повратен момент от човешката история, Универсалното Христово Братство излъчва в нашия свят своята подпомагаща сила по-мощно от всякога. На планетарно ниво, фокусът на тази намеса е Шамбала, „Градът на Боговете” .  На нивото на нашия собствен микрокосмос, фокусът на тази намеса е „Розата на сърцето”, атомът на първоначалната Душа. В книгата се обяснява как чрез отдаване на Аз-центрираното себе, Розата на сърцето може отново да бъде съживена и да бъде свързана с Шамбала и Универсалното Братство, където и да се намираме в света на времето и пространството.

Ние нямаме намерение просто да говорим за мистериите на пустинята Гоби по интригуващ начин. Нашата задача е да ви информираме за неща, които скоро ще се случат и които не трябва да ви намерят неподготвени.
Нашето най-голямо вътрешно желание е вие, заедно с нас, да можете да свидетелствате за щастливото време, когато ще бъдат разбулени не само част от неизвестния ни и скрит досега свят, но също и много прекрасни творения и създания от изначалния свят, които никога преди не са били виждани и които ни карат да осъзнаем защо се наричаме микрокосмос и колко далеч може да се простира нашето познание за първоначалната природа и за Бог. Поради настъпилите големи вълнения, смут и бъркотия в социалния, политическия и икономическия живот, болшинството от хората приемат нашето време като вид предупреждение. Но само за малцина е ясно, че нашата ера е смайваща и алармираща прелюдия към една космичес­ка революция, която ще се задейства както отгоре, така и отдолу.
За да се разбере всичко, свързано с този процес, ще бъде необходимо да се доближим до мистерията на пустинята Гоби. А разбулването, което ще бъде част от процеса, не би трябвало да се разглежда като някакво оскверняване, а по-скоро като узряване на времето, като един зов на Розенкройцерското братство, като Fama Fraternitatis към всички, които имат уши да слушат и очи да виждат.

Цитат от първа глава на книгата

--------------------------------------------------------------------------------
За поръчки: bookorders@lectorium-rosicrucianum.bg