Няма празно пространство

Няма празно пространство

Автор: Ян ван Райкенборг
Издание: 2011 г.
Цена: 8.00 лв.

ISBN 978-954-92685-2-2
първо издание
74 страници

Поредица от десет лекции, изнесени през 1958 г. пред учениците на Школата на Златния Розенкройц. Първите четири разкриват слънчевата система като една унифицирана магнитна сфера, система от сътрудничещи си, взаимозависими магнитни потоци. Те си взаимодействат и взаимно се коригират, когато всеобщия план, лежащ в основата на системата е заплашен от нарушаване. Какви са последствията за нас, сега, когато човечеството толкова много смущава тази система? Каква е ролята на извънземните форми на живот, която имат за възстановяването на хармонията в слънчевата система? Отговорите, които Ян ван Райкенборг дава в изключителна степен провокират мисълта ни и ни водят до изводите, дискутирани в останалите лекции: а именно, че сбогуването с аз-центрираното себе и новосъживяването на първоначалното, божествено себе в много хора, ще бъде единствения начин за да се постигне едно дълготрайно излекуване на слънчевата система и нейните обитатели.  

--------------------------------------------------------------------------------
За поръчки: bookorders@lectorium-rosicrucianum.bg