Светлината на света

Светлината на света

Автор: Ян ван Райкенборг
Издание: 2011 г.
Цена: 8.00 лв.

ISBN 978-954-92685-4-6,
първо издание
74 страници

В тази книга авторът ни дава обяснение на някои от думите, изречени от Иисус в известната Планинска проповед. Тези думи бяха насочени към „множествата”, т.е. към онези, които са осъзнали своите непрестанни търсения и тяхната цел: пълното освобождение на цялото човечество.
Хората, намиращи се в тази фаза на осъзнаване, съзнателно се отварят за водачеството на Гносиса в техните микрокосмични системи. Те също така знаят, че следва да отдават на ближните си това, което те самите са получили.
В тази книга Ян ван Райкенборг ни изправя директно пред нашата задача – да се поставим изцяло в служба на Братството на Светлината. Тази задача лежи скрита в думите: „Вие сте светлината на света”.
--------------------------------------------------------------------------------
За поръчки: bookorders@lectorium-rosicrucianum.bg