Египетският Прагносис - том 4

Египетският Прагносис - том 4

Автор: Ян ван Райкенборг
Издание: 2012 г.
Цена: 25.00 лв.

ISBN 978-954-92685-5-3
първо издание
272 страници

Езотеричен анализ на Tabula Smaragdina и Corpus Hermeticum.

С дълбока радост и вътрешна благодарност предаваме за печат четвъртата и последна част на нашето издание Египетският прагносис и неговият зов във вечното днес.
В съответствие със задачата и призванието на Младото гностично братство на Златния Розенкройц, с това издание ние искаме отново да провъзгласим и обясним на търсещото човечество спасителното послание на всички времена в неговата Универсална форма, за да може конкретният път към осъществяване на истинското жизнено предопределение на човека да бъде отново осъзнат и видян ясно от него.
В тези последни времена, когато всички стари сигурности се разклащат и рушат, безкрайно много хора жадуват за Едната светлина, която винаги свети в тъмнината, но тъмнината не може да я схване. За всички тези търсещи отново прозвучава „от Египет” зовът на Любовта и Мъдростта на Оня, който не може да изостави творенията на своите ръце. Който наистина Го търси, ще разбере зова на херметичната мъдрост и ще знае какво трябва да се случи.
Дано тогава той да откликне своевременно на този зов. Жътварите на това време са готови и дано мнозина се присъединят към жътвата.

из Предговора от автора

--------------------------------------------------------------------------------
За поръчки: bookorders@lectorium-rosicrucianum.bg