Елементи от философията на съвременните розенкройцери

Елементи от философията на съвременните розенкройцери

Автор: Ян ван Райкенборг
Издание: 2019 г.
Цена: 18.00 лв.

ISBN 978-619-90887-2-2,  
трето преработено издание,
235 страници, твърди корици

Често разбирането ни за духовните неща е замъглено от възприятията  и състоянието на аз-центираното себе. В "Основи на философията на съвременните розенкройцери"  Ян ван Райкенборг се стреми да разкрие това състояние и да ни позволи да надникнем отвъд нещата,  да ги видим от гледната точка на едно възвишено, божествено себе – чието възкресение бива преподавано в Школата на Златния Розенкройц.  Разглежданите теми са следните:  Братството, Христовият импулс, магията, посвещението, инволюция – еволюция, реинкарнацията, борбата между доброто и злото, смяна на противоположностите,  падението, фините тела, живот след смъртта, оздравителните процеси, взаимоотношенията между мъжа и жената, молитвата, Библията, както и подходящия начин на живот и хранене за търсачите на духовността.

Когато през 1950 г. излезе първото издание на "Основи на философията на съвременните розенкройцери", Ян ван Райкенборг писа, че Братството на Златния Розенкройц е поставило основата на едно практическо, гностично-трансфигуристично учение за 20-ти и 21-ви век. "Ние ви говорим от името на Братството на Златния Розенкройц и ви съветваме да обърнете внимание на неговата философска, Универсална гностична сигнатура."
Книгата, която ви представяме сега, съдържа описание на първата крачка по този път, а именно - фазата на ориентиране в Универсалната философия. "Основи на философията на съвременните розенкройцери" може да се разбира като първата фаза на едно тройно намерение. Първата фаза е изследването на нови възможности. Във втората фаза целта се очертава ярко и в третата се показва практическия път, по който тази цел може да бъде достигната.

из Предговор към българското издание
--------------------------------------------------------------------------------
За поръчки: bookorders@lectorium-rosicrucianum.bg