Изявата на Гносиса в наши дни

Изявата на Гносиса в наши дни

Автор: Ян ван Райкенборг
Издание: 2013 г.
Цена: 15.00 лв.

ISBN  978-954-92685-6-0
второ издание

Гносисът е излъчване от божествената природа  - едно вездесъщо, прастаро изобилие на абсолютната любов, мъдрост и сила. Как се изявява Гносисът в човешкия свят, въпреки че нивото на вибрационното му излъчване значително превишава нашето? Как се подготвяме, за да Го приемем?  В тази книга, авторът ни запознава с природата на двете магнитни полета – магнитното поле на обикновената природа, в което живее днешният човек, и магнитното поле на Гносиса, на Христовата йерархия. Ученичеството в Духовната школа има смисъл тогава, когато ученикът успее да премине от първото във второто магнитно поле. Това според автора означава истинско приемане и изповядване на Христос. Христовото жизнено поле – полето на вечните души – е една излъчваща сила, която подканя постоянно човечеството към това прекрасно и славно дело. Затова Братството следва нашите стъпки и върви редом с нас, за да ни предостави възможността да влезем, според степента ни на развитие, в Новото жизнено поле сега, през този нов период, когато събраната реколта на нашето време ще бъде изведена извън оковите и подчинението на този свят. Всички, които ще бъдат част от тази реколта, ще се присъединят към Веригата на Универсалния живот в качеството си на “нова раса”, нова брънка от тази верига. По такъв начин във всички времена е съществувала възможността за съприкосновение с Гносиса. Днес, чрез Школата на Златния Розенкройц, Гносисът отново ни зове.