Универсалният Гносис

Универсалният Гносис

Автор: Ян ван Райкенборг и Катароза де Петри
Издание: 2012 г.
Цена: 15.00 лв.

ISBN  9067322199,
първо издание 2004 г. 
твърди корици, 175 страници

Вижте извадки от книгата ...


Наследството на древните гностици никога не е било загубено. Независимо от това, Ян ван Райкенборг и Катароза де Петри ни показват, че Гносисът, това вътрешно разкриващо се познание за Бог и Неговите творения, винаги е и е било на разположение. То може винаги да бъде възстановено от тези, които са изградили отново в себе си връзката между Душата и Духа. В "Универсалният Гносис"  вие ще откриете една практическа информация за това как гностичното познание – познанието, което не може да бъде изречено – може да се превърне в част от вашето собствено същество.

“Универсалното Братство започна своята работа, за да пробуди в целия свят интерес към тази най-древна и всеобхващаща мъдрост. В основата на този импулс е залегнало намерението да се изпрати с непреодолима сила вечната истина в тъмнината на този свят, преди сегашният период на човечеството да достигне до своя закономерен край. На цялото човечество ще бъде дадена възможността да определи своето отношение към непреходната Истина, както това беше предопределено от хода на събитията, за да се изпълни всичко, за което свидетелстват свещените писания на всички времена.” Тези думи на Ян ван Райкенборг и Катароза де Петри, основатели и духовни водачи на Духовната школа, изразяват накратко целта и активността на предвечното Божествено царство, зова на Гносиса.

"Гносисът не е знание в чисто философския смисъл на думата и не се съхранява в тайнствени храмове, няма адепти, които биха станали посредници между него и вас. Гносисът идва до всеки като сила, излъчване, Светлина – той е вездесъщ. Гносисът като Първоначална прана идва, за да пробуди онова Духовно ядро във вас, което не произлиза от нашата природа и което единствено е способно да възприеме Христовата светлинна сила и да работи с нея. Тази сила търси онова, което е “загубено”. След като се отворим за тази божествена сила чрез отдаването на аз-центрираното себе на вътрешния Христос – Розата на нашето сърце, тогава можем да тръгнем по Пътя на освобождение, водещ към Първоначална родина. В тази книга вие ще откриете подробно описание на Пътя на освобождение – Тайната вечеря, Кръстния път и възкресението – цел на нашето търсене.