Зовът на розенкройцерското братство

Зовът на розенкройцерското братство

Автор: Ян ван Райкенборг
Издание: 2007 г.
Цена: 20.00 лв.

ISBN  978-6732-336-9
първо издание
твърди корици, 351 страници

Том първи от Тайните на Розенкройцерското братство -
Езотеричен анализ на Духовния Завет на Розенкройцерския орден -
трите розенкройцерски манифеста, написани от Йохан Валентин Андре,
живял и работил в гр.Калв, в Шварцвалд, Германия около 1600 година:
Fama Fraternitatis R.C. 
Confessio Fraternitatis R.C
Chimische Hochzeit Christiani Rosencreutz Anno 1459

Книгата Зовът на Розенкройцерското братство е езотеричен анализ на Fama Fraternitatis R.C.
Във Fama Fraternitatis R.C.  се разказва за основаването на Ордена на розенкройцерите и се отправя покана към хората с подобно мислене да се свържат с него. Когато за първи път е била публикувана, книгата е предизвикала масова суматоха от заинтетересовани читатели на розенкройцерите. Кои са били те? Къде са? Как може човек да се присъедини към тях? Като прави подробен преглед на събитията, описани в Fama, Ян ван Райкенборг обяснява връзката им с практическия път на самопосвещението и много от подробностите около Розекройцерството, които са били неизвестни векове наред, се изясняват. Също така той ни кара да надникнем в гигантския световен план, съществуващ от еони време, в който ние също сме поканени от „Зовът на Братството” да вземем участие.

"С голяма радост и съкровена благодарност изпълнявам с настоящето задачата си да издам своите коментари към Фама Фратернитатис Р.К. от Йохан Валентин Андре, преди още да е изтекла първата половина на 1939 година. Настъпи времето да публикуваме този забулен Духовен завет на Розенкройцерското братство и да изнесем на бял свят съдържащите се в него стойности.  Печатите на Kнигата на мистериите ще се отворят, за да може старата истина да се даде недокосната на тези, които са достойни за нея, и то в едно време, в което тази истина може да бъде изживяна като Сила.
Авторът посвещава тази книга на всички, които желаят да носят Христовия кръст."

Ян ван Райкенборг

--------------------------------------------------------------------------------
За поръчки: bookorders@lectorium-rosicrucianum.bg