Няма празно пространство

Няма празно пространство

Автор: Ян ван Райкенборг
Издание: 2011 г.

Темите, които са разгледани в тази книжка, представляват извадки от конференции, провеждани през 1958 г. от Школата на Златния Розенкройц в конферентния център „Ренова”­ в Лаге Вуурше, Холандия.

В тези конферентни речи, изнесени от Ян ван Райкенборг, е представена забележителната картина на космоса, микрокосмоса и макрокосмоса. ­ С проницателност и сила читателите са поставени пред необходимостта най-после да направят избор между пътя на смъртта и пътя на Живота.

Сега, след много години, в период, когато човечеството се гърчи в опитите си да покори космоса, възможно е съдържанието на тези речи да зазвучи по-актуално от времето, когато са били изнесени.

Ние сме изпълнени с радост, че имаме възможността да представим това послание на широката публика под формата на книжка и нека тази книжка помогне на мнозина търсещи да открият светлината на Истината.