Елементи от философията на съвременните розенкройцери

Елементи от философията на съвременните розенкройцери

Автор: Ян ван Райкенборг
Издание: 2019 г.

Когато през 1950 г. излезе първото издание на Основи на философията на съвременните розенкройцери, Ян ван Райкенборг писа, че Братството на Златния Розенкройц е поставило основата на едно практическо, гностично-трансфигуристично учение за 20-ти и 21-ви век. "Ние ви говорим от името на Братството на Златния Розенкройц и ви съветваме да обърнете внимание на неговата философска, Универсална гностична сигнатура."

Книгата, която ви представяме сега, съдържа описание на първата крачка по пътя на гностично-трансфигуристичното учение, а именно - фазата на ориентиране в Универсалната философия. Основи на философията на съвременните розенкройцери може да се разбира като първата фаза на едно тройно намерение. Първата фаза е изследването на нови възможности. Във втората фаза целта се очертава ярко и в третата се показва практическия път, по който тази цел може да бъде достигната.