Пентаграм - бр. 3/2011

Пентаграм - бр. 3/2011

Автор: Издателство Розенкройц
Издание: 2011 г.

В настоящото издание се разглежда голямата разлика между живот и оцеляване, вътрешно и външно, упадък и трансмутация, устойчивост и променливост, истина и заблуда. Евангелието на Истината, любящата съдба на Карма-Немезида и чистата алхимия на Духа приковават нашето вни- мание върху обещанието и същността на това да бъдеш човек: трансфигурацията, зараждането на духовно-душевното човешко същество.

„Никой не е способен да види нещата, които наистина съществуват, освен ако не стане като тях.” – казва Евангелието на Филип. „Това не е пътят на човека в света: той вижда слънцето, без да бъде слънце; той вижда небето и земята и всички други неща, но той не е всички тези неща.

А така трябва да е според Истината.

„Но ти видя нещо от онова място и ти стана онези неща. Ти видя Духа и стана дух. Ти видя Христос и стана Христос. Ти видя Бащата и ще станеш Баща. Следователно на това място ти виждаш всичко и не виждаш себе си, но на онова място ти наистина виждаш себе си и това което виждаш, в него ще се превърнеш.”