Пентаграм - бр. 1/2010

Пентаграм - бр. 1/2010

Автор: Издателство Розенкройц
Издание: 2010 г.

В този брой сп. „Пентаграм” желае да запознае читателите си с нов, рационален езотеризъм, породен от „вика за помощ” на човешкото сърце; езотеризъм, внедрен в една разбираема концепция за света и човечеството и носещ философия и мъдрост, които по никакъв начин не обиждат интелигентността на изучаващите го.

Става въпрос за един троен подход, който от векове розенкройцерите считат за своя задача и на който са верни всички, които го следват.

Да започнем със свидетелство от миналото: портрет на Парацелз и обзор на радикалните му методи. Следва опитът на съвременни лекари и мислители да докажат анатомично, че човешкото тяло е не само редопределено,но и биологически пригодно за процеса на трансфигурация. От гледна точка на човешките органи те разглеждат древното обещание за смисъл и цел на човешкото същество, а именно да се превърне в носител на дух-душата. И накрая – съществува вълна на състрадание към човечеството, порив от сърцето, насочен към всеки човек, който – скрито или явно – носи образа на безсмъртието със и около себе си. Една среща на гарата, вълшебна поема на Уолт Уитман, която е в съзвучие с атмосферата, създавана от учението на Мани: „Познай тази Светлина и я подкрепяй, защото от Светлинната душа се раждат търпение, вяра, съвършенство, любов, мъдрост.”