Пентаграм, бр.2/2012

Пентаграм, бр.2/2012

Автор: Издателство Розенкройц
Издание: 2012 г.

Предлагаме Ви електронен брой с три избрани статии от сп.Пентаграм, бр.2, 2012 г:
Легендата за сътворението
Никтемерон на Аполоний от Тиана, Дванадесетте часа на освобождението
Животът на Аполоний от Тиана, по статия на Фред А. Пруин

Пълно съдържание на списанието

  • Изследвания върху природата на нашето съзнание, Новото витално тяло, Ян ван Райкенборг
  • Розата в пустинята
  • Символи и дълбоки проникновения, Мария Магдалена и светлината
  • Мария Магдалена, душата на света в човека
  • Да последваме съвършения човек
  • Възкресение на светлинната одежда
  • Легендата за сътворението
  • Конференция за познанието в Новероза, Идентичност, личност и духовно ядро
  • Преглед на книги: Никтемерон на Аполоний от Тиана,
   Дванадесетте часа на освобождението
  • Животът на Аполоний от Тиана, по статия на Фред А. Пруин


За повече информация и поръчка можете да се свържете с нас чрез : bookorders@lectorium-rosicrucianum.bg