Пентаграм, бр.4/ 2012

Пентаграм, бр.4/ 2012

Автор: Издателство Розенкройц
Издание: 2012 г.

Не-битието на окото е като ясно огледало, в което Бог вижда себе си. Ако тази нова светлина е запалена в нас, пред вътрешното око се разгръща един нов свят. Какво вижда вътрешното око? То вижда съвършения, божествения Хорос, човешкото същество, което древните египтяни наричат „синът”, който вътре в човешкото същество вижда в собствения си божествен свят и човекът може да бъде негов мълчалив, просветлен свидетел. В тази тишина, а другояче не би могло да бъде, окото още по-силно излъчва трансформираната светлинна сила.


„Аз съм Светлината на Очите,
Духът, Който живее
в необхватните дълбини.”
Бхагавад Гита

Представяме ви новия електронен брой на списание "Пентаграм" с избрани статии от бр.4. на сп.Пентаграм, от 2012г.

 

ПЪЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Относно зората и блясъка на слънцето
или как хората стигат до светлината
Светлината ме намери
Петорният Гносис
Международно сътрудничество между читатели и редактори 8
Обратната страна на светлината
Името ми е фотон
По-известен съм във вид на светлина
Локасена – противоречията на Локи
Светлинни същества ли сме или сме фалшиви?
Светлината на очите
Единият
Изявата на светлината
Преминаване на граници
Някои бележки относно ®еволюция 2012
Чудната книга
Друго, по-дълбоко прозрение
Каква е истинската същност на светлината?
Правене на време:
Приемане на светлината
Във всичко има светлина – Разпознайте я в човека до вас


За повече информация и поръчка можете да се свържете с нас чрез : bookorders@lectorium-rosicrucianum.bg