НОВОРАЖДАНЕ В ДАО Цикъл от лекции на тема „Китайският гносис”, 21. декември. 2014 г.„Виж Пътя – Дао
Тръгни по Пътя – Дъ
Разбери Пътя – Дзин.”
„Който се освободи от илюзията, от външното,
ще намери Пътя към вътрешната същност.
Който е постигнал недеянието,
ще бъде приет във Веригата на Братството.”

„Несъвършеното ще стане съвършено.
Кривото ще се изправи.
Празното ще се напълни.
Старото ще стане ново.
Как биха могли да бъдат празни фрази думите,
които древните казваха:
Несъвършеното ще стане съвършено.
Когато някой е достигнал съвършенството,
всичко е длъжно да му се подчинява.”
(Дао Дъ Дзин, глава 22)

Хората винаги са се стремяли към съвършенство, но то винаги се е изплъзвало изпод ръцете им. Природният човек не може да стане съвършен, защото е роден в грях и живее в грях. Ако иска да бъде съвършен, ако иска да влезе в Божието царство, той трябва да се новороди от вода и Духа, да се новороди в ДАО.
Ще бъде представен и филма "Катарите-Пътят на изявената любов".

Заповядайте на 21-ти Декември от 18:00 ч. в хотел "Вега"
Вход свободен

Адрес на събитието

Русе

Хотел ВЕГА, ул. Александровска 48, до книжарница Хеликон

от 18:00 ч.