ПОД ЗНАКА НА ВИТЛЕЕМСКАТА ЗВЕЗДА: ПЪТЯТ НА ДУШАТА И хиляди пъти да се роди Иисус във Витлеем, но не в теб, печална е твоята съдба., 17. декември. 2014 г.

Всяка година човечеството празнува един от най-големите празници - Рождество Христово.
Но променя ли се с това неговата съдба?
Станало ли е то по-добро?

Раждането на Иисус във Витлеем не е само историческо събитие. То трябва да се случи и в нас самите.
С идването си Христос ни показа обратния път към Бога, към нашия Отец. Иисус се роди като обикновен човек, но без грях, защото Неговото същество, за разлика от нас, не познава греха. И ни показа как да живеем, за да станем като Него. Как да станем Негови последователи.

Заповядайте на 17-ти декември, от 18:30 часа, в х-л "Дръстър", за да разгледаме заедно този път обратно към Бога, пътя на душата.

Вход свободен

Адрес на събитието

СИЛИСТРА

хотел "Дръстър", 18:30 ч.