ДУХОВНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА СЕВЕРНИЯ И ЮЖНИЯ ПОЛЮС НА ЗЕМЯТА 25. януари. 2015 г.

От езотеричната наука знаем, че земните полюси са хранилища, които приемат и изхвърлят преработените космически и земни жизнени сили, от които нашата пранета се нуждае при протичането на своите сложни жизнени процеси.
Магнитното поле на земята със северния и южния полюс
Северният и южният полюс образуват два природни обезопасителни клапана във великите динамични процеси на тази земя, две огромни радиационни полета, за които свидетелстват северните и южните сияния.

Тези светлинни излъчвания се появяват в центъра на магнитните полюси и техния цвят, светлина и звук, които могат ясно да бъдат възприети от обитателите на арктическите територии, доказват, че те са етерни излъчвания, които се поглъщат от атмосферата и по този начин достигат до всеки жив човек.
Северно сияние
Заповядайте на 25 януари 2015 от 16:30 ч.
Вход свободен

Адрес на събитието

гр. Враца

бул. Никола Войводов № 13

зала Оптимус център - от 16:30 ч.