ВОДОЛЕЙ – РЕНЕСАНС НА ДУХОВНОСТТА Човечеството е изправено пред една нова епоха. Духовността трябва да се възроди в човека, за да може да продължи нагоре..., 15. март. 2015 г.

 На езика на мистериите се казва – „Водолеят излива живата вода над човечеството.“ Това явление се случва периодично и може да бъде предсказано за хилядолетия напред, защото настъпва винаги в края на всяка звездна година. Това е енергия, която идва от области извън времето и пространството. Тя се излъчва толкова интензивно, че въздействието й вече  може да бъде измерено, но духовното й значение е познато на малцина.

Човекът като търсач на абсолютната  истина, в един момент разбира, че не той търси, а То – Другият в него. Това То дава импулси за търсенето. Търсещият открива, че аз-центрираността е това, което ни спъва, защото тя е причината за всички конфликти в живота. И тя е причината за всички конфликти в света. Вече не става въпрос за собствената личност, а за събуждане на вътрешния човек, за който в библията се казва: „Той трябва да расте, а аз да се смалявам ” / Йоан, гл. 3, стих 30 /

Заповядайте на 15-ти март от 14:00 ч.
в хотел "Железник", конферентна зала 2
Вход свободен

Адрес на събитието

хотел Железник

конферентна зала 2, от 14.00 ч.

Стара Загора