СЕДМОРНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА БОЖЕСТВЕНОТО СЛЪНЦЕ Как ни въздейства Божественото слънце?, 31. май. 2015 г.

...Така трябва да гледаме и на вечната Христова слънчева светлина, за да не ориентираме само самите себе си, но да помогнем и на други които са възприемчиви за това, да се издигнат в тази златна слава и да преминат накрая като един нов народ през вратите на свободния живот. ... Времето вече настъпи! Божият народ ще бъде призван от всички краища на света. Сега става дума за това: не само да се реагира на този зов,но той да се осъществи ...

Заповядайте на 31-ви май от 16:30 ч.
Вход свободен

Адрес на събитието

гр.Враца

галерия „Оптимус“, ул. "Никола Войводов" № 13, от 16:30 ч.