КЛЮЧОВЕТЕ КЪМ МЪДРОСТТА НА ДАО ДЪ ДЗИН Мъдрост и знание., 04. юни. 2015 г.

Независимо, че се изявява на хората през различните епохи по различен начин, в основата си Пътят на спасението е един и същ. Преди няколко хиляди години в източна Азия Лао Дзъ е проповядвал Дао. Какво е Дао? Какво проповядва Дао? Има ли нещо общо с живота ни днес?


"Дао, което може да бъде изказано, не е вечното Дао.
Име, което може да бъде назовано, не е вечното име."
....
"В един прост ред е събрано моето учение,
И моите постъпки са здраво свързани с него
Но, поради множеството тълкувания, давани от хората,
В кълбо от обърканост е омотана и скрита същността."

Още една възможност да надникнем заедно към мъдростта на Дао дъ Дзин. Или към знанието?
Какво ни дава знанието и какво - мъдростта?
Заповядайте на дискусионна среща
на 4-ти ЮНИ 2015 от 19.15 ч.
ул. „Цар Борис І” № 73, ЗАЛА 73
Вход свободен

Адрес на събитието

ул. „Цар Борис І” № 73

ЗАЛА 73, от 19:15 ч.

София