МИСТЕРИЯТА НА ЖИВОТА И СМЪРТТА В СВЕТЛИНАТА НА УНИВЕРСАЛНОТО УЧЕНИЕ Защо живеем и защо умираме?, 23. ноември. 2022 г.

През хилядолетията много пратеници на Божествената йерархия слизаха в тъмната нощ на диалектиката, носейки Божествената светлина.
Те даряваха на падналите души живата вода на Божието слово. Тези пратеници живееха сред хората и чрез слово и дела показваха пътя за завръщане в Бащината родина, в първоначалното царство на Светлината. Хората ги наричаха Духовни учители. Благодарение на тях, след всяко затихване божественият импулс се възраждаше отново. Така всеки път Божествената любов се даряваше за възкресение, за завръщане и спасение на тези, които някога обитаваха царството на Вечността.

Заповядайте на 23-ти ноември (сряда) от 19:00 ч. в Дом на учителя, втори етаж, ул. "Д-р Петър Вичев" 23, гр. Силистра, да споделим една по-различна гледна точка за живота, смъртта и задачата на човешкото същество като част от Божествената вселена.

Вход свободен.

Адрес на събитието

СИЛИСТРА

Дом на учителя, втори етаж, ул. "Д-р Петър Вичев" 23, от 19:00 часа