УТРЕ, СЪМ СВОБОДЕН. Среща за размисъл в храма на Златния Розенкройц, 03. ноември. 2015 г.

Осъзнаваме ли илюзорността на света, в който живеем, наречен от древните Майа?
Осъзнаваме ли собственото си пленничество и какво представлява свободата?
Били ли сме някога свободни?
Заповядайте на 3-ти ноември(вторник) 2015 г. от 18:30 ч. на среща за размисъл в храма на тема "Утре, съм свободен".
Вход свободен

Адрес на събитието

к-с „Славейков”, ул. „Стефан Стамболов” No. 92, ет.2,

център Лекториум Розикруцианум - Бургас

Подробно за центъра