ДУХОВНИЯТ ЧОВЕК НА НОВОТО ВРЕМЕ Пътя, по който днешният човек трябва да поеме, 24. ноември. 2015 г.

В хода на времената са възниквали и възникват все нови и нови раси. Днес се говори за шестата раса. Но ние искаме да ви говорим за една друга раса, раса, която ще възникне от днешното човечество и ще тръгне по един друг път, по един недиалектичен път. Мнозина не могат да разберат това. Ние се обръщаме към онези, които дълбоко в себе си усещат и може би вече започват да осъзнават че в тях самите е заложен един кълн, едно семе, от което може да възникне един Нов човек. В този смисъл ние сме почвата, в която Бог е посял това семе. Дали ще бъдем благодатна почва за това Духовно семе, или ще бъдем камък или плевел, както се казва в Библейската притча.

Заповядайте на 24-ти ноември(вторник) от 18:30 часа в нашия център в гр.Бургас

Входът е свободен

Адрес на събитието

к-с „Славейков”, ул. „Стефан Стамболов” No. 92, ет.2,

център Лекториум Розикруцианум - Бургас

Подробно за центъра