ДУХОВНИЯТ ЧОВЕК НА НОВОТО ВРЕМЕ Пътя, по който днешният човек трябва да поеме, 15. ноември. 2015 г.

В хода на времената са възниквали и възникват все нови и нови раси. Днес се говори за шестата раса. Но ние искаме да ви говорим за една друга раса, раса, която ще възникне от днешното човечество и ще тръгне по един друг път, по един недиалектичен път. Мнозина не могат да разберат това. Ние се обръщаме към онези, които дълбоко в себе си усещат и може би вече започват да осъзнават че в тях самите е заложен един кълн, едно семе, от което може да възникне един Нов човек. В този смисъл ние сме почвата, в която Бог е посял това семе. Дали ще бъдем благодатна почва за това Духовно семе, или ще бъдем камък, плевел, както се казва в Библейската притча.

Заповядайте на 15-ти ноември(неделя) от 14:00 часа
в конферентна зала №2 на хотел Железник

Входът е свободен

Адрес на събитието

Малката конферентна зала

хотел Железник

Стара Загора