ПЪТЕШЕСТВИЕ В СВЕТА НА ДИАЛЕКТИКАТА Диалектиката - светът на противоположностите - домът на падналите души, 07. декември. 2022 г.

Някога, в правремената, човечеството обитаваше света на Светлината, Божието царство или както е наречено в Универсалното учение, Шестата космическа област.
В резултат на злоупотреба с подарените божествени сили, една част от него падна в Седмата космическа област, където за тези души Божествената йерархия създаде един авариен, извънреден порядък, наречен диалектичен свят. Ще се опитаме да направим едно изследване на видимия и невидимия свят, в който живеем от гледна точка на Универсалното учение.

Заповядайте на 7-ми декември (сряда) от 19:00 часа в Дом на учителя, втори етаж, ул. "Д-р Петър Вичев" 23, гр. Силистра.
Вход свободен

Адрес на събитието

СИЛИСТРА

Дом на учителя, втори етаж, ул. "Д-р Петър Вичев" 23, от 19:00 часа