ЕОНИТЕ И ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЧОВЕКА 29. ноември. 2015 г.

Когато след  падението си Адамитското човечество било прогонено от първоначалния универсум, за неговите нужди бил сътворен един напълно нов, един диалектичен универсум, чийто природни закони и природни сили трябвало напълно да се нагодят към толкова променената природа на Адамитското човечество. То било подразделено на безброй групи и формации, и свързано със също така безброй звездни групи. Всяка група получила водач, един расов бог, един господар. Тези богове, тези владетели са наречени архонтите на еоните.

Заповядайте на 29-ти ноември от 16:30 ч.
Вход свободен


Адрес на събитието

гр. Враца

галерия „Оптимус“, ул. "Никола Войводов" № 13, от 16:30 ч.

Галерия