КЛЮЧОВЕТЕ КЪМ ОБНОВЯВАЩИЯ ЖИВОТ Ключът към обновлението е във вашето сърце!, 15. декември. 2015 г.

Процесът на обновяването е един процес на пречистване, което означава изцеляване и възстановяване. Ние го наричаме процесът на трансформация или преобразяване, трансфигурация. Един нов жизнен принцип стават водещ в личността. Това прави възможно пречистването от природна душа до чиста душа. Тогава душата се откъсва от природните си връзки.
След което следва преходът от природната душа към една вечна душа, Духовната душа, която е способна да се издигне в първоначалното Божествено жизнено поле. Тогава човекът се е завърнал...

Всеки човек носи в сърцето си ядрото на първоначалния, Божествения живот. В сърцето може да бъде открит остатък от това Бого-човешко жизнено състояние. Ние наричаме този остатък Праатом....

Ако ви интересува тази тема, заповядайте на 15-ти декември (вторник) от 18:30 ч. в храма на Златния Розенкройц в нашия център в гр.Бургас.
Вход свободен!

Адрес на събитието

к-с „Славейков”, ул. „Стефан Стамболов” No. 92, ет.2,

център Лекториум Розикруцианум - Бургас

Подробно за центъра