МИСТЕРИЯТА НА ЖИВОТА И СМЪРТТА 13. декември. 2015 г.

Микрокосмосът е сложна жизнена система, съставена от много части. Една от тези части временно е нашата смъртна душа с нейната личност. Когато говорим за микрокосмос ние разбираме, че това е умалено копие на космоса.
....
Микрокосмосът е атом и този атом има три ядра...тези три ядра могат да се обозначат  като три души. .........
За микрокосмоса като цяло може да се каже "Вижте Царството Божие е във вас"

Заповядайте на 13-ти декември от 15:00 ч.
Вход свободен

Свързани събития

16 декември 2015 г. | Пловдив ИЗГУБИЛИЯТ СЕ СИН (МИСТЕРИЯТА НА ПАДЕНИЕТО)

Адрес на събитието

гр. Враца

галерия „Оптимус“, ул. "Никола Войводов" № 13, от 15:00 ч.