УНИВЕРСАЛОТО ЛЕКАРСТВО Силата на Божествената душа, 17. декември. 2015 г.

Адрес на събитието

ул. „Княз Борис І” № 73

ЗАЛА 73, от 19:00 ч.

София