ПРЕКРАСНОТО ПЪТУВАНЕ: ЖИВОТ И ОСЪЗНАТ ЖИВОТ За смисъла на живота?, 31. януари. 2016 г.

Какъв е смисълът на живота? Защо животът понякога е доста труден?
И защо въпреки това е прекрасен?
Всичко зависи от човека! Кой път ще избере.
Има един път на живота, с малко 'ж', който накрая завършва със смъртта на изчезването. Един нерадостен път, изпълнен с много труд, мъка и страдания. Този път се символизира със Сизифовския труд.
Но има и един Път на Живота, с голямо 'Ж', който никога не свършва. Който води в Светлината. Търсете втория Път!

Заповядайте на 31-ви януари (неделя) в Парк-хотел "Централ" гр.Сливен от 14:00 часа
Вход свободен

Адрес на събитието

СЛИВЕН,

“Парк хотел Централ”, ул. “Цар Освободител” № 6 от 14:00 часа,

Галерия