ИСТИНАТА - ВЪВ ИЛИ ИЗВЪН ЧОВЕКА 09. февруари. 2016 г.

Адрес на събитието

ул. „Княз Борис І” № 73

ЗАЛА 73, от 19:00 ч.

София