БИТИЕ И НЕБИТИЕ Небитието е статиката, битието - изявеният свят, 14. февруари. 2016 г.

“Дао, което може да бъде изказано в думи,
не е вечното Дао.
Име, което може да се назове,
не може да е вечното име.

Като небитие, Дао е основа на всичко съществуващо.
Като битие, то е майка на всички неща.
Затова, ако сърцето е постоянно “пусто”, т.е. свободно от всички земни стремежи и желания,
човек е способен да види мистерията на духовната същност на Дао.
Ако сърцето е постоянно “напълнено”, т.е. ако то е пълно със земни желания и стремежи,
човек е способен да види само ограничените форми, имащи граници.


И битието и небитието произтичат от един и същ източник,
но са различни по своите цели и действия.
И двете са изпълнени с тайна и тази тайна е вратата към живота.”
Китайски Гносис, Ян ван Райкенборг

Заповядайте на 14-ти февруари от 15:00 ч.
Вход свободен


Адрес на събитието

гр. Враца

галерия „Оптимус“, ул. "Никола Войводов" № 13, от 15:00 ч.