ИДВАЩИЯТ НОВ ЧОВЕК - ЧОВЕКЪТ НА НОВОТО ВРЕМЕ Пътя, по който днешният човек трябва да поеме, 16. март. 2016 г.

В хода на времената са възниквали и възникват все нови и нови раси. Днес се говори за шестата раса. Но ние искаме да ви говорим за една друга раса, раса, която ще възникне от днешното човечество и ще тръгне по един друг път, по един недиалектичен път. Мнозина не могат да разберат това. Ние се обръщаме към онези, които дълбоко в себе си усещат и може би вече започват да осъзнават, че в тях самите е заложен един кълн, едно семе, от което може да възникне един Нов човек. В този смисъл ние сме почвата, в която Бог е посял това семе. Дали ще бъдем благодатна почва за това Духовно семе, или ще бъдем камък, плевел, както се казва в Библейската притча.


Заповядайте на 16-ти март (сряда) 2016 от 18:30 ч.
в гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" № 39, ет.1
Вход свободен

Адрес на събитието

Пловдив, бул. Васил Априлов № 39, ет. 1, от 18:30 ч.

(кръстовището на Бул. "Васил Априлов" с Пещерско шосе)