ЗАЩО ЖИВЕЕМ И ЗАЩО УМИРАМЕ Какво е животът и какво е смъртта?, 12. март. 2016 г.

За търсещия истината започва едно дълго и трудно пътуване, той се доверява ту на логиката, ту на интуицията. Често умът казва едно, а сърцето нашепва друго Безброй хора са вървели по този път от древността до наши дни, търсейки истината за човека. Тези, които са я открили, са ни оставили многобройни свидетелства, които говорят, че има само една Универсална истина. В течение на времената тя се е изявявала по различен начин, под различна форма и на различен език. Но същината ѝ винаги е оставала неизменна. И само който е готов за нея, може да я види, но с очите на сърцето.

Заповядайте на 12-ти март от 13:00 ч.
Вход свободен


Адрес на събитието

гр. Враца

галерия „Оптимус“, ул. "Никола Войводов" № 13, от 13:00 ч.