НАЙ-ХУБАВОТО СЕ ВИЖДА САМО СЪС СЪРЦЕТО. НАЙ-СЪЩЕСТВЕНОТО Е НЕВИДИМО ЗА ОЧИТЕ. Презентация по книгата на Антоан Екзюпери , 12. април. 2016 г.Съществуват два свята: един, който е видим за очите и един, който може да се види само със сърцето (който не е огледалната сфера).

Човекът също е двойствено същество. От една страна е това, което можем да видим с очите си или да доловим със сетивата си.
От друга страна, в него има нещо вечно, нещо Божествено, нещо, което е невидимо за нашите очи и което не можем да усетим със сетивата си. Единствено сърцето може да го усети.
То е което е същественото в нас. Ние го наричаме Розата. В повечето хора обаче то е латентно. То трябва да бъде пробудено за живот от родения в тази природа смъртен човек. Това е неговата задача. Това е целта на живота му.

Много поети и писатели са загатнали тази двойственост на човека. Също и Антоан Екзюпери го е загатнал в своята малка книжка: "Малкият принц"

Ние ще се опитаме да направим един паралел с Универсалното учение.

Ако ви интересуват тези въпроси, заповядайте на 12-ти април(вторник) от 18:30 часа в нашия център в гр. Бургас
Вход свободен

Адрес на събитието

к-с „Славейков”, ул. „Стефан Стамболов” No. 92, ет.2,

център Лекториум Розикруцианум - Бургас

Подробно за центъра