ЧОВЕКЪТ - ЕДНА НЕПОЗНАТА ВСЕЛЕНА Според Универсалното учение човекът е нещо много повече от това, което виждаме с очите си.., 11. април. 2018 г.

Обикновено под понятието "човек" хората разбират физическото тяло, което е обитавано и се оживява от душата.
Но според Универсалното учение човекът е нещо много по-сложно. Той е един микрокосмос, който представлява едно кълбо с радиус 8-9 метра. Този микрокосмос, тази малка вселена има сложно устройство.
Заповядайте на 11-ти април (сряда) 2018 г. от 18:30 ч.
в нашия център в гр. Пловдив
Вход свободен

Адрес на събитието

район Централен, ул. „Волга“ 47, срещу II-ро РПУ

сряда от 18:30 ч.

Пловдив