Лао Дзъ – Дао Дъ Дзин - Зрение, слух, вкус Kак функционират нашите зрителни, слухови и вкусови способности?, 22. май. 2016 г.

“Петте цвята заслепяват окото, петте звука оглушават ухото,
петте вкусови усещания притъпяват вкуса.
Яростни препускания и преследвания отвеждат човешкото сърце встрани.
Труднопостижимите блага тласкат човека към пагубни дела.
Затова Мъдрецът се направлява от своето вътрешно същество, а не от очите си.
Той отрича всичко, което идва отвън, и настойчиво се стреми към това, което идва отвътре.”

Древните са различавали 5 цвята, 5 тона и 5 вкусови усещания. Сега ние различаваме 7 цвята, 7 тона и 7 вкусови усещания. Има хора, при които този диапазон е по-широк или по-тесен. Затова ще бъде полезно да разберете, как функционират нашите зрителни, слухови и вкусови способности. Важното тук е това, че очите реагират на астралните сили, слухът – на етерните сили, а вкусът е възприемчив към съвместно въздействие на астрални и етерни сили.

Заповядайте на 22-ти май 2016 г. от 15:00 ч.
Вход свободен

Адрес на събитието

гр. Враца

галерия „Оптимус“, ул. "Никола Войводов" № 13, от 15:00 ч.