Лао Дзъ – Дао Дъ Дзин - Погледни към Дао и няма да го видиш 29. май. 2016 г.

“Погледни към Дао и няма да го видиш (Дао не може да се види)
 - хората го наричат безцветно. (- То е отвъд формата)

Ослушай се за Дао и няма да го чуеш, (Дао не може да се чуе)
- хората го наричат беззвучно. (- То е отвъд звука)

Опитай се да докоснеш Дао и няма да успееш
- хората го наричат нематериално (неуловимо).

Няма такива думи, за да се изрази тази тройна загадка.
Ето защо всички свойства на Дао се сливат в едно.

Горната му част не се намира в светлина, (Погледнато отгоре не е светло)
долната му част не лежи в тъмнина. (Погледнато отдолу не е тъмно)

Дао е вечно и не може да бъде назовано с никакво име.
То винаги се възвръща към небитието.
(Дава форма на безформеното, дава образ на безобразното,
нарича се непреодолимо и е отвъд въображението)

Достигни Дао и няма да видиш неговото начало.
Тръгни след него и няма да видиш края му.

За да успееш да управляваш истински, трябва да постигнеш Дао на древността.
Да знаеш началото на Изначалното, значи с две ръце да държиш нишката на Дао.
(Познанието на древното Изначално е самата същност на Дао)”


Заповядайте на 29-ти май 2016 г. от 15:00 ч.

Вход свободен

Адрес на събитието

гр. Враца

галерия „Оптимус“, ул. "Никола Войводов" № 13, от 15:00 ч.