Лао Дзъ – Дао Дъ Дзин - Петте характерни качества на истинския философ 05. юни. 2016 г.

“В древността истинските философи, посветили себе си на Дао,
били лишени от всякаква значимост.
Те се отличавали с изтънчено възприятие, били неразбираеми и проницателни.
Те били толкова дълбоки, че това не се поддава на описание.
И защото това не се поддава на описание,
аз ще се опитам да ви дам някаква представа за философите от древността.
Те били предпазливи като тези, които преминават зимна река.
Те били бдителни като тези, които имали причини да се опасяват от съседите си.
Те били внимателни като гост към своя домакин.
Те изчезвали като лед, който се топи.
Те били прости като необработено дърво.
Те били пусти като долина.
Те приличали на мътна вода.
Кой е способен, пребивавайки в покой да отстранява нечистотиите от сърцето си?
Кой е способен чрез продължителна практика на спокойствие постоянно да се ражда в Дао?
Този, който съхранява в себе си Дао, не желае да бъде “напълнен”.
И именно поради това, че не е напълнен, той завинаги е защитен от промени.”


Заповядайте на 5-ти юни 2016 г. от 15:00 ч.

Вход свободен

Адрес на събитието

гр. Враца

галерия „Оптимус“, ул. "Никола Войводов" № 13, от 15:00 ч.