Лао Дзъ – Дао Дъ Дзин - За нечистотиите на сърцето 12. юни. 2016 г.

“Кой е способен, пребивавайки в покой да отстранява нечистотиите от сърцето си?
Кой е способен чрез продължителна практика на спокойствие постоянно да се ражда в Дао?
Този, който съхранява в себе си Дао, не желае да бъде “напълнен”.
И именно поради това, че не е напълнен, той завинаги е защитен от промени.”

Тук се съдържат 2 важни въпроса, на които е необходимо да се отговори подробно.
Съществуват 7 аспекта и 5 състояния, които определят и проявяват природата на душата:
 - кръв;
 - хормонален флуид;
 - флуид на съзнанието;
 - нервен флуид;
 - змийски огън;

Това са пет “огъня на живота”, или пет универсални сили, от които се издига душата и изхождайки от които трябва да се обясни природата на съзнанието. Тези пет сили на душата определят нашето чувствено възприятие. Те се сливат, за да станат едно цяло, обаче един от споменатите пет огъня на душата играе особено важна роля – това е кръвта – определяща състоянието на останалите четири. Състоянието на кръвта се проявява в два различаващи се един от друг дихателни процеси, единият от които става в светилището на главата, а другият – в светилището на сърцето. Дишането, осъществявано чрез магнитната система на мозъка определя състоянието на душата на дадения човек. Дишането, осъществяващо се чрез сърцето е врата на душата. Сърцето диша както чрез обикновения дихателен апарат на белите дробове, така и чрез гръдната кост, а дишането на гръдната кост също е магнитно.


Заповядайте на 12-ти юни 2016 г. от 15:00 ч.

Вход свободен

Адрес на събитието

гр. Враца

галерия „Оптимус“, ул. "Никола Войводов" № 13, от 15:00 ч.