ПЪТЕШЕСТВИЕ В СВЕТА НА ДИАЛЕКТИКАТА 16. октомври. 2016 г.

Някога, в правремената, човечеството обитаваше света на Светлината, Божието царство или както е наречено в Универсалното учение, Шестата космическа област. В резултат на злоупотреба с подарените божествени сили, една част от него пропадна в Седмата космическа област, където за тези души Божествената йерархия създаде един авариен, извънреден порядък, наречен диалектичен свят.
Каква е целта на този т.нар. авариен порядък?
Ако искате да разберете повече, заповядайте на 16-ти октомври 2016 от 16:00 ч.
Вход свободен

Адрес на събитието

хотел Железник, Малката конферентна зала

от 16:00 ч.

Стара Загора