Мистерията на живота и смъртта в светлината на Универсалното учение 16. октомври. 2016 г.

През хилядолетията много пратеници на Божествената йерархия слизаха в тъмната нощ на диалектиката, носейки Божествената светлина. Те даряваха на падналите души живата вода на Божието слово. Тези пратеници живееха сред хората и чрез слово и дела показваха пътя за завръщане в Бащината родина, в първоначалното царство на Светлината. Хората ги наричаха Духовни учители. Благодарение на тях, след всяко затихване божественият импулс се възраждаше отново. Така всеки път Божествената любов се даряваше за възкресение, за завръщане и спасение на тези, които някога обитаваха царството на Вечността.

Заповядайте на 16-ти октомври от 11:00 ч.
да разгледаме един по-различен поглед върху живота, смъртта и задачата на човешкото същество като част от божествената вселена.
Вход свободен

Адрес на събитието

Кърджали

НТС "Дом на Техниката" - ул."Булаир" 35, зала 203 от 11:00 ч