НЕПОЗНАТИЯТ ОРФЕЙ Търсейки духовни мостове между миналото и настоящето, ние се впускаме в едно изследване на орфизма. , 13. октомври. 2016 г.

Тракийският Орфизъм е религиозно и мистико-философско учение за произхода на света, боговете и човека (космо-, тео- и антропогония), централна тема на което е идеята за безсмъртието на душата.
Повлияно от египетската мъдрост, и най-вече от учението на Ехнатон за единия Бог, Орфизмът на свой ред разпростира влиянието си върху питагорейството, неоплатонизма и гностицизма.
Особено близка е връзката на орфизма с ранното християнство.

Заповядайте на 13-ти октомври от 19:00 ч.
Вход свободен

Адрес на събитието

ул. „Цар Симеон I-ви”, №27, втори етаж, от 19:00

(над Информационен център Виделина)

Варна