400 години Розенкройц: В търсене на неочакваното 14. октомври. 2016 г.

Кои са розенкройцерите? С какво се занимават?
Кое е онова, което ги е вдъхновило? От идея ли са били обзети през последните няколко века? От философия? Религиозно движение? Начин на живот?
Може да се каже, че централната розенкройцерска мисъл, която не е изгубила нищо от своята сила и актуалност, е апел към всички човешки същества:
„...Човече, осъзнай напълно своето собствено благородство и достойнство, защо си наречен микрокосмос, и колко далеч се простира познанието ти за Природата.

”В настоящия курс за Вътрешния източник бихме искали да изследваме този предмет заедно и да обърнем внимание на въпроси като:
Кое е толкова специално в посланията на розенкройцерите?
На какво основават учението си?
Какво представлява процесът на превръщане в розенкройцер?
Какво се случва след като прозвучава Зовът на Братството през 1614 г.?
Как се е развила нишката оттогава насам? И, би ли могло да се окаже, че самият аз съм „розенкройцер”?

На всички тези въпроси ще получите отговор по време на цикъл от 7 лекции, посветен на 400 години от написването на Манифестите на класическите розенкройцери, който се провежда в Дома на Учителя.
Първата от тях можете да чуете на 14.10.2016 г. от 18.30 часа.
Вход свободен.

Адрес на събитието

СИЛИСТРА

Дом на учителя, ул.„д-р П.Вичев“23 от 18:30 часа

Галерия