ЧОВЕКЪТ - ЕДНА НЕПОЗНАТА ВСЕЛЕНА Според Универсалното учение човекът е нещо много повече от това, което виждаме с очите си., 12. ноември. 2016 г.

Обикновено под понятието "човек" хората разбират физическото тяло, което е обитавано и се оживява от душата.
Но според Универсалното учение човекът е нещо много по-сложно. Той е един микрокосмос, който представлява едно кълбо с радиус 8-9 метра. Този микрокосмос, тази малка вселена има сложно устройство.
Заповядайте на 12-ти ноември (събота) 2016 г. от 15:00 ч.
Вход свободен

Адрес на събитието

хотел Железник, Малката конферентна зала,

от 15:00 ч.,

Стара Загора