ПЪТЕШЕСТВИЕ В СВЕТА НА ДИАЛЕКТИКАТА Домът на падналите души, 26. ноември. 2016 г.

Някога, в правремената, човечеството обитаваше света на Светлината, Божието царство или както е наречено в Универсалното учение, Шестата космическа област. В резултат на злоупотреба с подарените божествени сили, една част от него пропадна в Седмата космическа област, където за тези души Божествената йерархия създаде един авариен, извънреден порядък, наречен диалектичен свят.
Каква е целта на този т.нар. авариен порядък?
Ако искате да разберете повече, заповядайте на 26-ти ноември 2016 от 13:00 ч.
Вход свободен

Адрес на събитието

Кърджали

НТС "Дом на Техниката" - ул."Булаир" 35, зала 203 от 13:00 ч