ЕДИН НОВ ЗОВ 16. ноември. 2016 г.

Новата електромагнитна сила, която се влива в нашия свят, не може да бъде обяснена от този свят. Този флуид на новия живот започва да се влива в човешката жизнена система още щом човек отвори своето същество за него по правилния начин и нараства до една силна струя, когато повече хора започнат да се отварят. Космическите закони обясняват тази активност, чрез която се формира нова атмосфера, която в определен момент се разпростира над цялата земя.

Заповядайте на 16-ти ноември 2016 г. от 18.30 ч.
в нашия център в гр.Пловдив
Вход свободен

Адрес на събитието

район Централен, ул. Волга“ 47, срещу II-ро РПУ

от 18:30 ч.

Пловдив